Özet metin gönderim kuralları:

Özet metin bildiriler bildiriler şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmalıdır. Özet metin bildiri gönderme kuralları:

  • Kongrede bildiri özetleri hem Türkçe ve hem de İngilizce olacaktır.
  • Kongrede sunulacak bildiri özeti en az 300 en fazla 500 kelime arasında olmalıdır.
  • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (tamamlanmış çalışmalar için) yer almalıdır.
  • Çalışmaya ait dört adet anahtar sözcük verilmelidir.
Tam metin gönderim kuralları:

Bildiri sunan yazarlar tam metin bildiri kitabında yayımlanmak üzere tam metinlerini gönderebilirler.Tam metin bildiri gönderme kuralları:

  • Tam metin bildiriler şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Şablon dosyasına göre hazırlanmayan tam metinler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tam metin 4 ila 8 sayfa arasında olmalıdır.
  • Tam metinlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.